Webinar:

Klaes Verzija 7

Osnovni-Webinar - Kalkulacija

Opis:

Ovaj osnovni webinar daje vam sveobuhvatan uvid u kalkulaciju Klaesovog softvera.

Sadržaj / Teme:
  • Cijene materijala
  • Uvoz / izvoz podataka o cijenama (materijal drvo, okovi, pvc profili, artikli)
  • Specifikacija vremena, popunjenosti, načina izračuna
  • Pregled troškova u tabelarnom prikazu
  • Vremena ja artikle, okove, profile
Vremenski okvir:

Jedna Sesija (120 minuta)

Termini:

Pojedinačno po dogovoru

Mi će mo se vama javiti nakon online-registracije i dogovoriti daljne korake.

Cijena:

110 €
(neto cijena plus PDV)

Registracija: