Woman with pen - CRM

Upravljanje Odnosa sa Kupcima

Pregled Svih Infomacija o Kupcima Pritiskom na Dugme!


Pomoću kombinacije Upravljanja Odnosa, vi upravljate svim informacijama i podacima kupaca, potencijalnih kupaca, dobavljača i poslovnih partnera na jednom mjestu. Bez obzira na to da li izveštaji o posjeti ili uslugama, korespondencija putem e-maila, pisma ili telefona - u ovom rješenju vi i vaši zaposleni možete dodjeliti brojne unose korisnicima.

Sa dodirom dugmeta mogu se preuzeti sa bilo kojeg mjesta. Naravno, kombinacija Upravljanje Odnosa se savršeno prilagođava vašim individualnim zahtjevima. Unutrašnje međusobno telefoniranje, prolazak kroz e-mailove i slanje faksova konačno su završeni!