Software Klaes CAM on the screen - CAM 2D

Klaes CAM 2D

Kontrolirajte Vaše CNC Mašine Direktno iz Klaes Programa za Konstrukciju Prozora


Klaes CAM je savršeno rješenje za proizvodnju konstrukcija iz Klaes programa brzo i optimalno pomoću vaše CNC mašine. Sve što vam treba su tri komponente: mašina, alat i softver. Razvojem Klaes CAM-a, procesi su izuzetno pojednostavljeni ispuštanjem koordinacije između dobavljača softvera za izradu prozora i softvera za kontrolu CNC-a.

Sve izmjene koje ste napravili već se mogu vidjeti na ekranu u originalnom 3D prikazu. Izmjene iz Klaes programa za izradu prozora, optimalno su pripremljene za proizvodnju u Klaes CAM-u. Sa Klaes CAM-om skoro sve CNC mašine se mogu kontrolisati nezavisno od sistema spajanja.

Preko 20 Godina Iskustva

Klaes CAM kreira CNC programe na osnovu ručno promjenljivih podešavanja. Za svaki tip obrade, podešavanja se mogu napraviti zajedno, za alat koji se koristi, sa uslovima ulaza i izlaza i mnogim drugim parametrima specifičnim za rad.

Klaes CAM je savršeno rješenje za postizanje jednako visokog kvaliteta podataka na mašini sa visokim kvalitetom podataka iz Klaes programa za izradu prozora. U ovom rješenju posjedujemo više od 20 godina iskustva – dopustite da vas uvjerimo!

Saznajte Više o Savršenom Rješenju Kontrole CNC Mašina.

Klaes CAM Otvoriti 2D Flajer