A talk about organization in window production

Klaes Info Manager

Vaš As u Rukavu, Kada je u Pitanju Optimizacija Kompanije-Interna Komunikacija!


Samo oni koji su optimalno informisani o trenutnom statusu tekućih projekata mogu garantovati tečne procedure. Klaes Info Manager pruža dobru komunikaciju između svih zaposlenih i štedi mnogo vremena i radi kroz automatizovane procese! Klaes Info Manager vam pomaže da organizujete i optimizujete svoje komunikacijske procese. U časopisima vi i vaši zaposleni čuvate bilješke, zadatke, poruke i obaveštenja.

Informacije različitih oblasti programa su transparentne za svakog zaposlenog i mogu se pregledati 24 časa. Na osnovu vaših definisanih komunikacionih procesa, centralne administracije automatsko generisanih e-mailova, informacija zaposlenih i zadataka, koje možete izraditi na osnovu vaših unaprijed definisanih procesa i poslati preko definisanih okidača, upravlja se preko konfiguratora obavještenja.

Uvijek Dobro Obavješteni

Automatsko slanje obavještenja pretpostavljenom nakon štampanja otpremnice, može biti jedan od pomenutih procesa. Istovremeno, logističkom odjeljenju se šalje zadatak da se može otpremiti roba. U Menadžment Centru zadaci zaposlenog okupljaju korisnike zavisno od toga šta treba uraditi.

Zaposleni može, na primjer, kreirati foldere za strukturiranje. Da biste spriječili dugu pretragu, takođe možete stvoriti direktno "povezivanje" sa poslovnom administracijom, projektima i dokumentima.

Saznajte Više o Klaes Info Manager.

Klaes Info Manager Otvoriti Flajer