Woman with diary - capacity planning

Klaes Planiranje Kapaciteta - Kapa

Efikasan Proces Nabave počinje već u fazi Planiranja


Kreirajte naloge i rasporedite ih automatski unaprijed, unazad ili kao fiksni datum. Prvo, možete rasporediti planirane naloge kao rezervaciju. Čim je nalog izdao PP, narudžba će automatski dobiti status "Planirano". Promjena narudžbe je takođe vrlo jednostavna sa Klaes Kapa: jednostavno pomjerite već planirani nalog na drugu kalendarsku nedjelju ili na drugi dan - spremno!

Pored određivanja kapaciteta i datuma isporuke, Kapa možete koristiti i za sklapanje proizvodnih naloga, prijaviti ih kao spremne i nadgledati isporuku naloga. Prekoračenje datuma isporuke jasno je označeno. Dakle, uvijek imate pregled procesa u vašoj Kompaniji. U dijagramu korištenja, možete brzo vidjeti koliko rezervi imate i možete davati pouzdane izjave prema graditeljima, arhitektama i zaposlenima.

Informacije samo jednim klikom na dugme

U poređenju sa "ručnim" rješenjima kao što je Excel, Klaes Kapa automatski preuzima informacije iz naloga. Dakle, izbjegavate greške u unosu. Informacije koje nisu uključene u nalog se jednostavno mogu dodati putem slobodnih polja. U Klaes Kapa, svi korisnici mogu raditi istovremeno i blagovremeno koristiti prikazane informacije za svoje područje.

Postojeće informacije se sakupljaju u korisnički-definisanom pregledu za određena područja (na primjer, proizvodnja, putanje, planiranje izgradnje itd.). Svaki zaposleni ima pristup ovim informacijama i, ako ima ovlaštenje, on može mjenjati, dopuniti ili štampati svoje pojedinačne liste. Optimizujte i organizujte procese korištenja Klaes Planiranja Kapaciteta.