Drawers - DMS

Sistem Upravljanja Dokumentima

Otkrijte sisteme ELO Digital Office GmbH


Da li ste često iznervirani zbog dugotrajne administracije vaših poslovnih dokumenata? Možete mnogo bolje investirati vrijeme i novac. Neka vam ELO Digital Office GmbH pomogne u upravljanju dokumentima! Kreiranje, popunjavanje, prebacivanje i pretraživanje svih mogućih emailova, kancelarijskih i PDF dokumenata u papirnom obliku biće kao "voda ispod mosta"!

Nekoliko godina smo koristili profesionalni softver i rado ga preporučujemo našim korisnicima! Pojedinačno prilagođeno rješenje zahtjeva malo napora za instalaciju, jednostavno je korištenje i pomaže vam u sigurnom arhiviranju dokumenata.

Saznajte Više o Prednostima Direktnog Pristupa ELO-Arhivi – Direktno iz Klaes-Korisničkog Interfejsa.

Klaes ELO-Integracija – Otvoriti Flajer