Webinar:

Klaes Verzija 7

Impulsni-Webinar - Opomene i fakturisanje

Opis:

U ovom osnovnom webinaru ćete upoznati sve mogućnosti opomena u Klaesu. Objašnjavamo pravi tok rada za djelotvorno upravljanje potraživanjima s vašim Klaes softverom. Na taj ćete način imati pogled na svako kašnjenje u budućnosti.

Sadržaj / Teme:
  • Postavljajte sistema za opomene na osnovu vaše sistematike
  • Tok rada za stvaranje podsjetnika
Vremenski okvir:

Jedna Sesija (45 minuta)

Termini:

Pojedinačno po dogovoru

Mi će mo se vama javiti nakon online-registracije i dogovoriti daljne korake.

Cijena:

Besplatno

Registracija: