Webinar:

Klaes Verzija 7

Impulsni-Webinar - Klaes softverska rješenja - CAD

Opis:

Opsežni CAD webinar na Internetu. Mi vam dajemo dubok uvid u Klaes CAD modul.

Sadržaj / Teme:
 • Osnove Klaes-CAD
  • Opis elemenata za crtanje
  • Opis alata
 • Osnove za crtanje
  • Definisanje dimenzija
  • Definisanje ispuna
  • Definisanje teksta
  • Boje
  • Upravljanje varijablama
  • Objašnjenje varijabla "Fino", varijabla "Grubo", varijabla "Grob1"
 • Put do poprečnih presjeka profila
  • Stvorite djelomične profile
  • Stvorite presjeke profila
  • Tok pri izradi skica profila PVC / Alu (npr. okapnice)
  • Od DXF datoteke do gotovog dijela profila
 • Nacrtajte priključke za zid
  • Prikazi:
  • Zid
  • Izolacija
  • Brtvila
  • Brtvene trake
  • Folije
  • Aluminijski pokrivi
  • Žbuka
Vremenski okvir:

Jedna Sesija (45 minuta)

Termini:

Pojedinačno po dogovoru

Mi će mo se vama javiti nakon online-registracije i dogovoriti daljne korake.

Cijena:

Besplatno

Registracija: