Coaching-Webinari

Individualni termini sa jednim predavačem

Kod Coaching-Webinar imate ličnog predavača, koji pojedinačno sa vama obrađuje željene teme. Vaša pitanja možete direktno u Webinaru postavljati predavaču. Po želji moguće je obuku podjeliti na više termina u jednom ili više dana. Odaberite željeni Webinar i radujemo se vašem učešću!

Dužina Webinara se inidividualno definiše.


Obuka sa slobodnim temama

Rezervišite svog ličnog predavača i poboljšajte svoju Klaes verziju


Planiranje kapaciteta

Pojedinačno kompletno osposobljavanje za Klaes planiranje kapaciteta s vašim ličnim predavačem


Postavljanje formulara

Pojedinačno ih postavlja predavač – prema vašem vlastitom dizajnu firme