Drawers - DMS

Sistem za upravljanje dokumentima

Otkrijte sisteme ELO Digital Office GmbH


Da li i vas stalno iritira dugotrajna administracija vaše poslovne dokumentacije? Možete iskoristiti vreme mnogo bolje. Neka vas upravljanje dokumentima ELO Digital Office GmbH uveri u to! Kreiranje, čuvanje, prosleđivanje i pretraživanje svih vrsta e-mailova, kancelarijskih i PDF dokumenata i dokumenata u papirnoj formi biće samo daleka prošlost!

Već nekoliko godina koristimo ovaj profesionalni softver i preporučujemo ga svim našim klijentima! Po želji prilagođen softver zahteva minimalan trud oko instalacije, lak je za korišćenje i pomaže vam u bezbednom arhiviranju dokumenata.

Saznajte više o prednostima direktnog pristupa ELO arhivi - direktno iz Klaesovog korisničkog interfejsa.

Otvorite Klaes ELO-integration flajer