Woman with pen - CRM

Upravljanje odnosima sa klijentima

Saznajte sve informacije o klijentima jednim pritiskom na dugme!


Pomoću Combit Relations Manager-a možete upravljati svim informacijama i podacima klijenata, potencijalnih klijenata, dobavljača i poslovnih partnera na jednoj centralnoj lokaciji. Bilo da se radi o poseti ili servisnim izveštajima, prepiskama putem e-maila, poštom ili preko telefona - u ovom programu vi i vaši zaposleni možete dodeliti brojne stavke klijentima. Jednim klikom na dugme, oni se mogu preuzeti sa bilo koje lokacije.

Naravno, Combit Relations Manager se potpuno prilagođava vašim individualnim potrebama. Međusobnom telefoniranju, pregledanju elektronske pošte i faks poruka, konačno je došao kraj!