Wooden window in the window production - CE-Generator

Klaes CE-Generator

BauPVO - Kreiranje dokumenata klikom dugmeta


Uštedite dosta vremena sa CE-generatorom iz Klaesa. Sa našim rešenjem dosadno prikupljanje BauPVO specifikacija (Uredba o građevinskim regulacijama) je prošlost! CE-generator koji smo razvili u saradnji sa IFT Rosenheim, generiše tražene dokumente pritiskom na dugme.

Vi unosite svoje ponude kao i obično. Zatim jednostavno možete poslati zahtev u bazu podataka „Institut für Fenstertechnik Rosenheim (IFT)“ jednim klikom miša. Vaš zahtev će biti analiziran u odnosu na oznake na deklaraciji performansi i CE sertifikaciju, koje su neophodne za ove konstrukcije.

Sve je na jedan klik dugmeta

Rezultat se u softveru vraća kao PDF fajl i dostupan je proizvođaču prozora. Osim toga, PDF se automatski čuva u direktorijumu projekata vašeg softvera Klaes. Pored toga, rezultat će biti arhiviran 10 godina na IFT serveru. Upotreba ove opcije je moguća od verzije 7.8.

Prednosti: analiza i raspodela performansi putem IFT Rosenheim, održavanje master baze podataka za izradu deklaracije o performansama od strane IFT Rosenheim, opis svih konstrukcija, detaljan PDF fajl, prenos PDF fajla u Klaes softver ili arhiviranje vaših podataka na 10 godina.

Saznajte više o Klaes CE generatoru.

Otvorite Klaes CE Generator Flajer
CE Generator ift Rosenheim